Kezdőlap

Felix János,

bölcseleti doktor, gymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1854-ben Baján (Bács-Bodrogmegyében); 1883 óta az érsekujvári községi algymnasiumban a mathematika és természettan tanára s 1886 óta egyszersmind igazgató.

Munkái:

1. Die Holzopale Ungarns in palaeophysiologischer Hinsicht. Bpest, 1884. (Különnyomat a Jahrbuch der k. ung. geologischen Anstalt VII.; magyar nyelven Staub Mórtól a M. kir. Földtani Intézet Évkönyve VII. 1884.)

2. Magyarország fosszil fái. Két foto-litogr. táblával. Bpest, 1887. (M. Földtani Intézet Évkönyve VIII. 5. Ugyanez németűl az intézet Jahrbuchjában.)

Szerkeszti az Érsekujvári községi kath. gymnasium Értesítőjét 1887 óta.)

Wutz Névkönyve 55. l.

Horváth Ignácz, Könyvészete 1884. 1887.