Kezdőlap

Fellner Frigyes,

jogszigorló, szül. 1871. júl. 11. Budapesten; tanulmányait a budapesti ev. ref. főgymnasiumban és az egyetemen végezte; jelenleg jogszigorló.

Czikkei: A festészet fejlődése Magyarországon (Egyetértés 1889. 225. sz.), A régi és mai nő (Egyetértés, 1890. 180. sz.)

Munkája: A nemzeti vagyon becslése. A kir. magyar tudomány-egyetem által jutalmazott pályamű. Bpest, 1893.

Kéziratban: A magyar egyenes adók történelmi fejlődése és reformja. (Jutalmazott pályamű.)

Corvina 1893. 15. sz. és önéletrajzi adatok.