Kezdőlap

Femmich János,

ág. ev. lelkész, újegyházi (Leskirch) erdélyi származású; előbb lector volt a kolozsvári ág. ev. iskolában, azután az unitáriusoknál 1540-től 1564-ig.

Molnár Gergely, Elementa Grammaticae Latinae pro recta Scholasticae juventutis institutione ex praecipuis Grammaticorum praeceptis. Claudiopoli, 1556. cz. munkájának szerkesztésében részt vett. Ennek Molnár Albert által javított kiadása Norimbergában 1604-ben jelent meg, az Enyedi György által kiadott pedig Norimbergában 1651-ben.

Benkő, Transsilvania II. 347. 594. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 302.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 16. l.