Kezdőlap

Fényes István (kállai),

Debreczen városa hites nótáriusa s 1686-ban tanácsosa.

Munkája: Debreczen városának siralmas esetinek és keserves-gyászos passióinak rövid versekben lerajzolt consignatiója, Tekintetes Dobozi István úr főbiróságában 1675. decz. 6-22. (a M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmezőben 1871. 575-584. l. bevezető magyarázattal kiadta Révész Imre.)

Kézirati munkája: Debreczen városának ez keresztyén Respublicának naponként árviz képpen nevekedett, ez esztendő forgásiban végbe ment siralmas sorsainak, keserves megbántódásainak, helytelen expensáinak, egynehány versekbe foglalt Compendiuma. Anno Domini 1664. jan.-decz. Hozzá: Protocollum Civitatis Debrecinensis ab a. 1547-1610. (Utóbbi magyarul és latinul, mindkettő másolatban megvan a m. n. múzeumban.)