Kezdőlap

Fényes Kálmán,

jogi doktor, ügyvéd, F. Dezső reáliskolai tanár bátyja, szül. 1853. okt. 5. Aradon; az algymnasiumot szülővárosában 1870-ben, a VII. osztályt 1870-71-ben Rozsnyón, a VIII-at 1871-72-ben ismét Aradon végezte; a jogi tanfolyamot a bécsi s budapesti egyetemen hallgatta; 1883-ban Aradon telepedett le, hol ügyvédkedik.

Szépirodalmi s méhészeti czikkeket irt 1872-től 1882-ig a Rozsnyói Hiradóba, Gyakorlati Mezőgazdába, Magyar Méhbe, Méhészeti Lapokba, Alföldbe s az Arad és Vidékébe, végre a Vadászlapba (1886. Gődények Arad Vidékén.)

Munkája: Méhészeti mozaik. Arad, 1878.

Jegyei T-r és K.

Mint az aradi méhész-egylet titkára szerkeszti az évi jelentéseket.

M. Könyv-Szemle 1878. XXI. l.

Lakatos Ottó, Arad története III. 50. és önéletrajzi adatok.