Kezdőlap

Fényes Károly,

ügyvéd, Arad város törvényhatósági képviselője, szül. 1821. aug. 26. Rozsnyón Gömörmegyében; még gyermekkorában került Aradra, itt végezte iskoláit is. Kezdetben az egyházi pályára készült és a pesti papnevelőintézetbe ment; felszentelés előtt azonban kilépett, azután a jogot tanulta. Arad város törvényhatósági képviselője lett és a városi intézetek körűl érdemeket szerzett; a jótékony czélú egyletek és az iskolaügy egyik fő pártfogója volt. Meghalt 1884. máj. 16. Aradon.

Mint pesti papnövendék az iskola Munkálataiban A kath. egyház proselytismusa cz. tanulmányt fordította; irt a Remellay Ifjusági Lapjába (1864-65), a Hölgyvilágba, több vegyes tartalmú czikket, a Vasárnapi Ujságba (1859. 1861.) és városi és tanügyi czikkeket az aradi lapokba.

Lakatos Ottó, Arad Története III. 50. l.

Szőllőssy Károly és E. Illés László, Az Alföld első huszonötévi folyama. Arad, 1886.

M. Sion 1889. 469. l. és gyászjelentés.