Kezdőlap

Fényes Samu,

jogi doktor és ügyvédjelölt.

Verescsagin cz. czikke jelent meg a Koszorúban (1886.)

Munkája: Jogfejlődés. Társadalmi tanulmány. Bpest, 1893.

Corvina 1893. 17. sz.