Kezdőlap

Fenyves Lajos,

jogi doktor és ügyvéd, Fried Arnold népbanki főkönyvelő fia, szül. 1867. máj. 9. Munkácson; középiskolai tanulmányait Munkácson és Ungvárt kezdte, a gymnasium felsőbb osztályait pedig a budapesti kegyesrendieknél végezte. A jogot első évben a kassai kir. jogakadémián hallgatta; azután a budapesti egyetemen 1887-ben befejezte. 1889-ben jogi doktori, 1891-ben ügyvédi oklevelet nyert el Budapesten. 1891. júl. 1. óta gyakorló-ügyvéd Munkácson Beregmegyében.

Szerkeszti a Munkács és Vidéke cz. hetilapot 1892. szept. 25. óta. (Czikkei ezen lap minden számában helyi és vidéki kérdéseket tárgyalnak.)

Önéletrajzi adatok.