Kezdőlap

Ferdős (Fördős), Dávid (szenczi),

ev. ref. tanár Gyönkön.

Munkái:

1. Tisztelet oltára, melyet emelt Báthory Gábornak püspöki felszentelésekor. Veszprém, 1814.

2. Császári kir. főherczeg József Magyarország nádorispánjának és Hermine Anhalt-Bernburg-Schaumburgi fejedelmi herczegasszonynak lakodalmakor való öröm. Pest, 1815. (Költemény.)

3. Külömb külömbféle versek. Egyszer másszor irogatta, s most közrebocsátja; Gyönkön, Pest, 1817. (Pest, 1818. és Debreczen, 1827.)

Kiadta Kovács József verseit (Pest, 1817.)

Kézirati munkája: Keserv Horváth Ádám halálán. Kőröshegy, 1820. (Költemény, a m. n. múzeumban.)

Figyelő II. 1877.

Petrik Bibliogr.