Kezdőlap

Ferencsevics István,

zombori származású, plébános volt szülővárosában, hol 1800. jan. 20. meghalt.

Kézirati munkája: Poslovice i zagonetka (szerb népdalok, közmondások és talányok), melyekből Athanackovič mutatványokat közölt Davidovič szerb hirlapjában (1818. 83. sz.)

Safarik, Geschichte der südslavischen Literatur III. 329. 377. l.