Kezdőlap

Ferenczy Alajos,

bölcseleti doktor és középiskolai tanár, szül. 1845. jún. 5. Gyergyó-Kilényfalván; 1867. szept. 8. a kegyes-tanítórendbe lépett, 1871. aug. 17. áldozópappá szenteltetett föl; tanított 1868-78-ig a kolozsvári gymnasiumban; azután kilépett a rendből és 1879. aug. 11. a zentai városi községi algymnasiumhoz nevezték ki, hol azóta a bölcseletet és magyar nyelvet tanítja.

Programmértekezései a kolozsvári r. k. gymnasium Értesítőjében (1874. Némely alapnézetek az ismeretek eredete körül. Noëtikai tanulmány, 1876. A logica történelmi fejlődésének főbb mozzanatai, különnyomatban is. 1878. a «fenséges» philosophiája), a zentai községi algymnasium Értesítőjében (1883. Arany János élete, 1890. Utmutató tanítványaimnak szünidei olvasgatásra); irt költeményeket és Az uj ucháczius cz. szinművet, melyet a kolozsvári szinházban elő is adtak.

Kegyesrendiek Névtára 1876-77.

Szőllőssy Károly, Szerzetes Benedek II. 26. l.

Wutz Névkönyve.