Kezdőlap

Ferenczy Béla,

cs. és kir. sorhajóhadnagy, szül. 1857. febr. 21. Erdőbényén Zemplénmegyében kisbirtokos családból; két gymnasiumi osztályt Iglón és Budapesten, két reálosztályt Kassán végzett. Az 1870-71. tanévben a fiumei haditengerészeti akadémiába lépett, honnan 1875-ben mint másodosztályú tengerész-hadapród osztatott be a hadi tengerészeti szolgálatba. Ekkor több utazást tett Észak- és Délamerikába meg Dél-Afrikába. A tiszti vizsgálat után főhadnagy lett. Azután tett utazásai közt legkiválóbb egy torpedo naszádon 1885-ben Polából Budapestre és a Duna hadi corvetten Észak-Amerikába s Észak-Európa tengeri városaiba. 1886-ban sorhajó-hadnagygyá léptettetett elő; mint ilyen 1891-ben a Mars, 1892-ben a Kőrös dunai monitoroknak s 1890-ben a budapesti hadtengerészeti különítménynek is parancsnoka volt. Az 1891-93. években a magyar országos, közös ügyek tárgyalására kiküldött bizottságokban, mint a közös kormánynak hadtengerészeti képviselője vett részt és összeállította magyarúl a szakmájába vágó előterjesztéseket. Jelenleg még néhány hétre a budapesti hadtengerészeti különítményhez van beosztva.

Utazásai közben irt terjedelmes leveleiből tudtán kivűl kivonatokat közöltek a lapok, igy a Miskolcz (1880-82. A tengerészetről, a tengeri életnek ismertetése, Tengeri akna és torpedo), a Borsodmegyei Lapok (1885-1886. Levelek a tengerentúlról, Kopenhága), a Budapesti Hirlap (1886-1890. Vitorlázás Amerikából Európába, 1888-89. Tanger sat.), a Pesti Hirlap (1891. nov. 13. Hadi tengerészetünkről, budget czikk, 1893. Hajók párbaja), a M. Ujság (1892. Uj afrikai expeditio), a Fremdenblatt (1893. Budget der Kriegsmarine), az Armee- und Marine-Zeitung (1893. Zwei neue Schiffe unserer Flotte).

A Pallas Nagy Lexikonába a tengerészeti czikkeket irja.

Önéletrajzi adatok.