Kezdőlap

Ferenczi Henrik,

jogi doktor és ügyvéd, szül. 1860. márcz. 27. Miskolczon; középiskoláit a miskolczi ev. ref. főgymnasiumban járta s jogi tanulmányait a budapesti egyetemen fejezte be, hol jogi doktori s a kir. táblánál ügyvédi oklevelet nyert; azóta Miskolczon ügyvédi gyakorlatot folytat.

1893. jan. 1. átvette a Borsod-Miskolczi Közlöny cz. hetenként kétszer megjelenő társadalmi s közgazdasági lap szerkesztését; ezen lapba főleg aktuális társadalmi kérdéseket tárgyaló vezérczikkeket ir; ezenkivül a jogi szaklapokba is irt czikkeket.

Önéletrajzi adatok.