Kezdőlap

Ferenczy István,

főgymnasiumi tanár, szül. 1851. aug. 10. Gyergyó-Ditróban; a gymnasiumot a csiksomlyói, székelyudvarhelyi s kolozsvári r. kath. főgymnasiumban végezte 1872-ben; azután három évig a kolozsvári egyetem hallgatója volt. 1876. jún. a mennyiségtan- és természettanból tanári képesítést nyert; egy hónapig a jászberényi r. kath. főgymnasiumban tanított és szept. 30. rendes tanár lett a nagyszebeni állami főgymnasiumnál, hol most is működik.

Munkája: Életpályák. Útmutató minden pályára, az arra előkészítő összes tanintézetek, tanfolyamok és vizsgák ismertetésével, különös tekintettel a katonai nevelő és képző intézetekre, az ipari, kereskedői és általában kevésbbé ismert pályákra. Az összes minősítő, szervező törvények, tervezeti szabályok, rendeletek, utasítások, miniszteri jelentések, iskolai értesítők alapján. Pozsony, 1893. (Előbb a nagyszebeni áll. főgymnasium 1893. Értesítőjében. Ism. M. Állam 154. sz.)

Nagyszebeni áll. főgymnasium Értesítője 1877.