Kezdőlap

Ferentzi János,

ev. ref. lelkész Dálnokon Háromszékmegyében.

Czikkei: Hajdani székely nemzet áldozó pohara (Hon és Külföld 1845. 11. 12. 31. sz.), Der Madefalver Bluttag und Aufgabe des Landtags: dass nichts Aehnliches geschehe (Blätter für Gemüth... 1848. 24. 25. sz.

Munkája: Néhai méltgs Petrityevith Horváth Mária ur asszony halálából származott: Méltgs gróf Hidvégi Miklós ur eő nagysága, éles fájdalminak megenyhítésére mondatott vigasztalo halotti tanítás... Bodokon 1818. decz. 20. Brassó, 1819. (Szabó Péter beszédével együtt.)

Még két prédikácziója van: I. Ferdinánd kormány kezdése innepén (Erdélyi Prédikátori Tár, Kolozsvár, 1835. 5. füzet) és Egy nagy reményű ifjuban mit vesztenek a szülők s a haza (ifju Gyárfás Miklós úrfi végtiszteletére Léczfalván 1838. jan. 29. Lukátsfi Lajos, A dicséretre méltó ifju főbb tulajdonai cz. halotti beszéde mellett. Brassó, 1838.)

Petrik Bibliogr.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 418. l.