Kezdőlap

Ferenczi József,

kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1852. ápr. 9. Fóthon Pestmegyében; 1869. szept. 8. lépett a rendbe s 1875. aug. 26. miséspappá szenteltetett; tanított 1876-77-ben Szent-Györgyön; 1880-85. Váczon; 1887 óta Nyitrán tanítja a mennyiségtant, hittant és mint rendkivüli tantárgyat a franczia nyelvet.

Programmértekezése a váczi r. kath. gymnasium Értesítőjében (1882. A delejesség dr. Wüllner Adolf szerint.)

Munkái:

1. Előiskola a determinansok elméletéhez. Vácz, 1880. (Különnyomat a váczi r. kath. gymnasium Értesítőjéből.)

2. A determinansok alkalmazása. Dost G. szerint. Vácz, 1885. (Különny. a váczi gymn. Értesítőjéből..)

3. Előiskola a Hamilton-féle Quaterniók elméletéhez. Dr. Odstrčil, Kelland P. és Tait P. G. művei nyomán. Nyitra, 1887. (Különnyomat a nyitrai r. kath. főgymnasium Értesítőjéből.)

Kegyes-Tanítórendiek Névtára.

M. Könyvészet 1880. 1885. 1887.