Kezdőlap

Ferenczi Károly,

kath. plébános, szül. 1845. nov. 1.; misés pappá 1870. aug. 7. szenteltetett föl; előbb Csik-Szent-Királyon és jelenleg Gyergyó-Szent-Miklóson plébános.

Munkája: Halotti zsolozsmák és szertartások könyve a nép számára. Csik-Szereda, 1888.

Schematismus Transylvaniensis 1882.

Horváth Ignácz Könyvészete.

Tokody, Egyetemes Névtára 640. l.