Kezdőlap

Ferentzy Móricz,

Kecskemét városának irnoka.

Kézirati munkája: Ama halhatatlan dicső emlékezetű vitéz Hunyadi Jánosnak eredetéről, vitéz tetteiről, keresztény példás életéről, Isten, fejedelem, hazája eránt mutatott buzgóságáról, haláláról és maradékainak viszontagságairól 1412-1456. Ivrét 17 levél (a m. nemz. múzeumban, mint a Tud. Gyűjteményhez melléklendő töredék).

Szinnyei Könyvészete.