Kezdőlap

Ferenczi Tóbiás,

theologiai doktor, minorita szerzetes, szül. 1701-ben Kézdi-Szent-Léleken Háromszékmegyében; miután Kolozsvárt és Eperjesen a rendi növendékeknek a bölcseletet tanította, a noviciusok magistere, több rendház főnöke s két izben a rend-tartományi főnöke volt. Meghalt 1767. júl. 2. Miskolczon.

Munkái:

1. Contradictiones s. scripturae apparentes, earumque conciliatio, quam cum universa ad mentem doctoris subtilis Joan. Dunsscotti theologia... Alexio Sigismundo Ladány... consecrarunt anno 1735. Bern. Braun at Alexius Maternik... praeside T. F. Cassoviae, 1735.

2. Selecti sacrae scripturae veteris et novi testamenti textus, eorumque interpretatio, ex authoribus excerpta et collecta. Cassoviae, 1743.

3. Questiones scripturisticae in selecta veteris et novi testamenti loca, eorumque resolutiones cum subjecta doctrina morali ex probatis authoribus collectae et digestae. Cassoviae, 1756. (2. kiadás Kolozsvár, 1761.)

Horányi, Memoria Hung. I. 667.

Sieb. Quartalschrift VII. 1801. 3.

Katona, Historia Critica XXXIX. 951. l.

Minorita-rend Névtára Arad, 1882. 144. l.

Petrik Bibliogr.