Kezdőlap

Ferge János,

pazonyi (Szabolcsm.) ev. ref. lelkész és szabolcsi esperes.

Munkái:

1. Penitencziális uj énekek. Sárospatak, 1809.

2. Két heti köznapokra való reggeli és estvéli közönséges könyörgések. Sárospatak, 1818.

Petrik Bibliogr.