Kezdőlap

Ferge József,

ev. ref. lelkész, szül. 1830. márcz. 27. Pazonyban Szabolcsmegyében nemes szülőktől; 1836-43-ban Sárospatakon tanult; azután több évig nevelő, 1849-ben marok-papi tanító volt, 1850-ben visszament Patakra s jogot, később theologiát tanult; 1852. ápr. 22. N.-Beregre ment akadémiai promóczióra; 1855. máj. 1. letette Debreczenben a kápláni vizsgát és Beregen lett káplán, 1858. máj. 4. Kigyóson rendes lelkész; 1865. márcz. n.-beregi társlelkész apósa Bereczky József mellett; ennek halála (1869.) után rendes lelkész és 1870. tanácsbiró. Meghalt 1891. jún. 19. Nagy-Beregen.

Kigyós falu községi törvényeit közölte a Vasárnapi Ujságban (1865. 10. sz.). Önéletrajzát és a n.-beregi egyházról irt följegyzését a Prot. Egyh. és Isk. Lap (1891. 30. sz.) hozta.