Kezdőlap

Fertsek József,

főgymnasiumi tanár, szül. 1843-ban Urvölgyön Zólyommegyében; 1867-től a beszterczebányai gymnasiumban helyettes tanár volt; honnét 1872-ben a lőcsei kir. kath. főgymnasiumhoz, 1873. aug. 17. pedig az aradi állami főgymnasiumhoz helyeztetett át; tanította a magyar, latin, görög és német nyelvet, mint rendkívüli tantárgyat az angolt is. 1879. márcz. 4. nyugdíjaztatott.

Programmértekezése a beszterczebányai kir. gymnasium Értesítőjében (1870. Mily változásokat szenvednek a latin hangzók a francziában?)

Munkája: Szerelem és hiúság, eredeti vígj. 3 felv. Kolozsvár, 1874.

Biró uram gyűrűje cz. népszinművét Aradon adták elő.

Felsmann Névkönyve 1873. 63.

Beszterczebányai kir. gymnasium Értesítője 1870-72.

Aradi áll. főgymn. Értesítője 1873. 1879.

Lakatos, Arad Története III. 50.