Kezdőlap

Festetics Albert Károly (tolnai gróf).

Költeményeket és czikkeket irt a Pannoniába (1822. Das Zimmer eines Redacteurs, Redactions-Mysterien sat.)

Munkái:

1. Onomasticon ill. dno Georgio e comitibus Festetics de Tolna, octavo calendas Maii 1802. Hely n. (Ekkor a humaniorák II. osztályának tanulója volt.)

2. Onomasticon ill. dno Francisco de Paula e comitibus Festetics de Tolna, postridie calendarum Aprilium suavissimo genitori suo dicatum ab unico el obsequentissimo filio Alberto 1802. Hely n.

3. Stibor. Schauspiel in 4 Aufzügen von Karl Kisfaludy, aus dem Ungarischen. Pest, 1823.

Szerkesztette s kiadta a Pannonia cz. német szépirodalmi s vegyes tartalmu lapot, mely hetenként kétszer jelent meg 1819. ápr. 10-től 1822. decz. 28-ig Pesten (a többi közt szini tudósításokat is irt a lapba.)

Tudományos Gyűjtemény 1819. IV. 127.

Petrik Bibliographiája.