Kezdőlap

Fesztl Károly,

theologiai doktor, nagyprépost, szül. 1819. nov. 28. Pécsett, hol iskoláit végezte; 1843. máj. 12. miséspappá szenteltetett föl; azután Závodon káplán és administrator, 1848-tól a pécsi lyceumban mathesis tanára, 1855-ben plébános ugyanott, 1856. erdélyi iskolaszéki tanácsos, 1861. vaskoronarend lovagja, 1862. kir. tanácsos, 1864. pécsi kanonok, 1865. a pécsi püspöki joglyceum igazgatója lett, egyszersmind a püspökség plébánosa, 1867-től tolnai főapát és 1870-től pécsi prépost. A hatvanas évek elején Budapesten az érettségi vizsgálatokon mint kormánybiztos működött.

Programmértekezése: Az ellentétett mennyiségekről (Pécsi r. kath. gymnasium Programmja 1852. Németűl és magyarúl).

Brüszte, Recensio I. 155. l.