Kezdőlap

Feszty Árpád,

festő, szül. 1856. decz. 25. Ó-Gyallán Komárommegyében; 1874-től Münchenben tanult és tájképeivel tünt fel; a budapesti operaház, az igazságügyi palota és az uj törvénykezési palota nagy termének falfestményeit is festette.

Czikkei: Leányfalva (Vasárnapi Ujság 1879., ugyanezen és más lapba is irt képekhez magyarázó szöveget), Szegény Pálmay (M. Szellemi élet. 1892.)

Vasárnapi Ujság 1891. 13. sz. (Falfestményei.)

M. Szellemi Élet, Bpest, 1892. arczk. és névaláirása.

Dunántuli Képes Naptár 1892. arczk.

M. Szalon XVI. XVII. arczk.