Kezdőlap

Fetzer János Ferencz,

minorita szerzetes és tanár, szül. 1856. decz. 19. Báttaszéken Tolnamegyében; 1876. aug. 31. lépett a rendbe s 1881. decz. 31. szenteltetett föl misés pappá; tanár volt Nagy-Bányán és 1890 óta a szilágysomlyói r. kath. püspöki gymnasiumban tanítja a földrajzot, természetrajzot és vallástant.

Programmértekezése: Szilágy-Somlyó helyrajza (Szilágy-Somlyói kath. gymnasium Értesítője 1893.)

Minorita-rend Névtára 1882-83. 24. 67. l.