Kezdőlap

Feymann Gyula,

ügyvéd, szül. 1852. okt. 4. Rozsnyón Gömörmegyében; középiskoláit ugyanott az állami főgymnasiumban végezte; azután az eperjesi jogakadémián és a budapesti egyetemen jogot tanult, mire a fővárosban joggyakornok volt. 1879-ben ügyvédi oklevelet nyert és mint gyakorló ügyvéd Pancsován telepedett le, hol 1880. júl. 12. a város tiszteletbeli főügyészének nevezte ki. Itt tevékeny részt vesz a szerbek hazaellenes politikai törekvéseinek elnyomatásában. 1887-ben a minoriták ügyésze és confratere lett. 1892. decz. XIII. Leo pápa megtette őt a «Szentsir» lovagjává.

Szerkesztette a Banater Post czímű politikai lapot 1880. márcz. 4-től 1885. jan. 1-ig Pancsován; 1892. júl. 1. alapította a Határőr cz. első magyar politikai s társadalmi lapot Pancsován és mint a lap felelős szerkesztője czikkeivel az anyaországhoz bekebelezett határőrvidéken és Pancsován lakó nemzetiségek közt a magyar állameszmét és hazafiuságot terjeszti.

Fővárosi Lapok 1892. 147. sz. és önéletrajzi adatok.