Kezdőlap

Fiala János,

mérnök, szül. 1822. jan. 26. Temesvárt; a gymnasiumot ugyanott, azután a katonai iskolát Gráczban végezte. 1848-ban honvéd volt és Versecznél, Fehértemplomnál kitüntetvén magát a 9. zászlóaljban százados lett; részt vett a szolnoki, tápio-bicskei, isaszegi, váczi, nagy-sallói, komáromi s ó-szőnyi csatákban; csakhamar ezredesi minőségben a Vetter tábornok déli hadseregének táborkarába osztatott be. A világosi fegyverletétel után ő is Törökországba menekült és Bem halálaig alatta szolgált, a lázadó beduin törzsek ellen harcolva. Ezután a franczia köztársaság szolgálatába lépett át; mivel azonban időközben Napoleon államcsinje megtörtént, a legelső hajóval New-Orleansba vitorlázott, honnét St.-Louisba ment, hol mint vasuti mérnök kereste kenyerét. 1853-ban megnősült, egy Gömörmegyéből kivándorolt Rombauer-leányt vevén el. Mint vasuti mérnök elkészítette Missouri állam nagy térképét, mely még ma is használatban van. Az amerikai nagy polgárháborúban mint a topographiai intézet feje vett részt. 1868-ban megrendült egészsége helyreállítása végett Kaliforniába költözött, hol jelenleg Alamedaban nyugalomban él. Ő alapította San-Franciscoban a magyar társas- és kölcsönös segélyegyletet. Nővére Pesty Frigyes történettudósunk neje volt.

Számos czikket irt különösen a Bostoner Pionier cz. lapba a magyar szabadságharcról, Bem működéséről, a Hazánkba (XI. 1889. Fehértemplom védelme 1848. aug. 19.)

György Aladár szives közlése (önéletrajzi adatok után.)