Kezdőlap

Ficker Henrik,

gymnasiumi tanár Budán, hová 1855. okt. a gráczi gymnasiumtól helyezték át; a 60-as években ismét visszament hazájába.

Programmértekezése a budapesti II. ker. egyet. gymnasium Értesítőjében (1857. Aquincum und seine Überreste.)