Kezdőlap

Ficzkó József,

kath. plébános, szül. 1772-ben Boriche vend faluban Vasmegyében; Peresznyén Sopronmegyében volt plébános, hol 1843. nov. 28. meghalt. Hagyatéka 60,000 frtra ment, mely összeg nagyobb részt az általa irt és elárusított könyvekből folyt be.

Munkáiban, melyeket a Győr és Szombathely egyházmegyékben szorványosan élő horvátok számára irt, kiválóan behatolt a nép geniuszába. Nyelvezete, melyben az illir és horvátországi ujítások átültetésétől tartózkodott, valamint irmodora, melyben az ékezetes szláv helyett a magyart követte és mindenben csakis az ő olvasóközönségének nyelvkörében mozgott, annyira megfelelt a nép nyelvérzékének, hogy könyvecskéi rendkivüli elterjedésnek örvendtek és keresettek még ma is.

1. Katekizmusa most is közkézen forog.

2. Kratak pregléd sztaroga i nóvoga Testámenta. Sopron, 1824. (Bibliai történelem; oly kedves és keresett olvasmánya a népnek, hogy most már drága pénzen sem szerezhető meg.)

3. Hizsa zlata (ezen jelenleg is általánosan használt imakönyv, mely vagy tiz kiadást ért, tette irói nevét hiressé.)

M. Sion 1891. (Szőllőssy K.)