Kezdőlap

Filarszky Nándor,

bölcseleti doktor, középiskolai tanár és a budapesti egyetemen növénytani tanársegéd.

Munkái:

1. Adatok a Cleomeae rendszertani állása, szövettani szerkezete és fejlődéséhez. Bpest, 1884. Hat tábla rajzzal.

2. A charafélékről. Bpest, 1893. (Magyarúl és németül. A természettudományi társulat a Bugát-alapból jutalmazta s kiadta.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1884.

Nemzet 1893. 265. sz.