Kezdőlap

Fincicky Mihály,

ügyvéd és ungvári polgármester, szül. 1842. szept. 22. Csepelyen Ungmegyében; tanulmányait Ungvárt, Eperjesen, Egerben és Budapesten végezte; azután Ungvárt ügyvédkedett és 1891 óta a város polgármestere.

1867-68-ban orosz beszélyek és költemények fordításával lépett a nyilvánosság elé. A Képes Világban (1871-ben) közölte Lermontov Mihálynak Orsa bojár költői beszélyét, a Figyelőben (1871.) Az orosz költészetről értekezett, az Athenaeumba (1874.) fordította Gogoly Miklós Tárász Bulyba cz. regényét. Közben a magyar-orosz népemlékek, mesék, közmondások gyűjtésével foglalkozott.

Munkái:

1. Füst, regény Turgenev Iván után ford. Pest, 1869.

2. Magyar-orosz népdalok. Ford. Kiadta a Kisfaludy-társaság. Pest, 1870.

3. Orosz beszélyek. Oroszból ford. Ungvár, 1871. Két kötet. (Turgenev Iván, Kukolnik Nesztor, Sollogub gróf és Puskin Sándor beszélyei.)

4. Finciczky Mihály Ungvár rendes tanácsú város polgármesterének a képviselő testület elé terjesztett Jelentése a városi hatóság 1891. évi működéséről és a város vagyoni állapotáról. Ungvár, 1892.

Szerkesztette az Ung cz. politikai hetilapot 1876. júl. 2-től decz. 21-ig és 1883. jan. 7-től 1891. decz. 21-ig Ungvárt.

Petrik Könyvészete.

Figyelő XVII. 329. l. és önéletrajzi adatok.