Kezdőlap

Fink Henrik G.,

főgymnasiumi tanár, szül. 1823-ban Brassóban; 1843-ban végezte a gymnasiumot; 1846. szept. 5. mint okleveles tanárt alkalmazták a brassói ev. gymnasiumnál, hol 1850. szept. 1. óta rendes tanár és jelenleg aligazgató (conrector); előadja a természetrajzot, mathematikát és német nyelvet.

Programmértekezése: Die Bestimmung der Krümmung doppelt gekrümmter Linien oder Flächen (Programm d. ev. Gymn. A. B. zu Kronstadt 1891).

Statistisches-Jahrbuch, Hermannstadt, 1891. 18. l.