Kezdőlap

Finkei Pál,

gymnasiumi tanár, előbbinek bátyja, szül. 1820-ban Szendrő-Ládon Borsodmegyében; öcscsével ugyanazon a helyen tanult; a theologia s esküdt diákság végeztével a szabadságharczban mint önkéntes vett részt, mire 1850-ben Szikszóra hívták meg gymnasiumi tanárnak, hol a 3-6. osztályokat egyedül tanította; 1852. júl. 11. a miskolczi ev. ref. főgymnasium egy ujonnan szervezett tanári állását foglalta el, melyet 1855-ben a sárospataki első gymn. osztály tanári hivatalával cserélt fel és itt érte az 1872-ben dühöngött kolera idején a halál.

A Sárospataki Füzetekben (I. 1857.) magyar fordításban közölte Szilágyi Benjamin István kéziratát: Acta synodi not. A magyar nemzeti zsinat végzései cz.

Munkája: Latin nyelvtan a gymnasium alsó osztálya számára. Sárospatak, 1865. (2. kiadás 1868., 3. k. 1873., 4. és 5. k. 1877., 6. k. 1883., 7. k. 1892. Sárospatak.

Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1874. (Szinyei Gerzson emlékbeszéde.)

Petrik Könyvészete.

Uj M. Athenás 134. l.

Kovács Gábor, Miskolczi evang. ref. főgymnasium története. Miskolcz, 1885. 125. l.