Kezdőlap

Finta Dénes (V. árfalvai),

erdélyi nemes család ivadéka.

Munkája: Csengery Antal szerepe a magyar irodalom történetében. Bpest, 1880. (Ism. Vasárnapi Ujság 46. sz.)

Tipray Könyvészete 1880.