Kezdőlap

Firtinger Károly,

betüszedő s javító, szül. 1847. nov. 1. Bécsben (atyja pesti születésű volt); jelenleg javító a pesti könyvnyomda részvény-társaságnál.

Czikkei a M. Nyomdászok Évkönyvében (1883., 1887-90., 1892.); munkatársa volt a Nyomdászok Közlönyének 1883-85-ig és 1891 óta a Grafikai Szemle rendes belmunkatársa; ebben 1892. szept. óta egy hosszabb munkája: Hazánk könyvnyomtatói Mátyás király idejétől 1848-49-ig, jelenik meg.

Munkája: Adatok a budapesti nyomdásztestület társas életéből. Az ipartörvény módosítása alkalmából. Bpest, 1884.

Szerkesztette a budapesti könyvnyomdászok és betüöntők közlönyét, a Typographiát 1872. máj. 1-től 1881. jan. 28-ig.

Álneve: Faragó.

Horváth Ignácz Könyvészete 1881. és önéletrajzi adatok.