Kezdőlap

Fischer Simon,

unitárius lelkész és tanár, colbergi pomeraniai származású volt, mint munkájának előszavában (1599. dec. 21.) említi. A kolozsvári iskolában rhetorikát és arithmetikát tanított, Cicero oratióját pro Milone magyarázta, s néhai Molnár Gergely Dialecticáját is kezdte magyarázni.

Munkája: Dialectices Praecepta breviter ac Methodicè in Schola Claudiopolitana Studiosis proposita, tribusque libris distincta Claudiopoli. 1599. A könyv végén: Disputationes aliquot, Doctrinam de Praedicamentis et Praedicabilibus, ut vulgo traditur, ex Aristotelis et aliorum Dialecticorum scriptis desumptam, et compendiosa facilique methodo congestam conplectentes, exercitii gratia in Gymnasio Claudiopolitano ad examinandum et ventilandum propositae. (Ma ismeretlen.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 81. l.

Századok 1892. 313. l.