Kezdőlap

Flaskár János,

győr egyházmegyei ádozópap; 1853-ban szentelték föl miséspappá; 1855-58-ig a győri főreáliskolában hittanár volt, azután plébános lett Szili-Sárkányban, hol 1879. márcz. 12. meghalt 49. évében.

Programmértekezése: Őszinte iránytű az üdvös haladás felé (Győri főreáliskola Programmja 1857.)

Lasz Samu, Győri m. kir. állami főreáliskola története. Győr, 1889. 90. 91. 99. l. és gyászjelentés.