Kezdőlap

Flatt Károly (alföldi),

uradalmi kormányzó főtiszt, szül. 1853. jan. 10. Szegzárdon Tolnamegyében; a gymnasiumot Székesfehérvárt végezte s 1871-ben József főherczeg alcsúthi uradalmába került mint gyakornok, hol egy évet töltött. 1872-74-ben a magyar-óvári gazdasági akadémián végezvén tanulmányait, ismét az alcsuthi uradalomba jött, hol 1876 végeig működött. Ekkor gróf Zichy Jenő meghivására, ennek biharmegyei révlugosi uradalmához ment, melynek 1878 óta kormányzó főtisztje. Herbarium europeuma a 7000 fajt és botanikai szakkönyvtára az 1500 kötetet meghaladja.

Már kora ifjúságától fogva kiváló hajlammal a botanikához vonzódott. Czikkei az Erdészeti Lapokban (1886. A syringa Josikaea Biharban, Melyik a Syringa-cserje leghelyesebb magyar neve? 1887. A Syringa Josikaea Jacq. fil. faji önállóságáról, 1888. Az északi Egyesült államok tölgyei. A hazai fenyvek magyar nevei, (a Term. Közlönyben is), 1889. Akáczunk neve és eredete); a Növénytani Lapokban: 1889. A Pirus salicifolia hazánkban; a székesfehérvári Szabadságban: 1889. 107. sz. Ercsi Scleranthus fajai; Megemlékezés dr. Tauscher Gyuláról; a Verhandlungen des Siebenb. Vereins, Hermannstadt, 1890. Briefe über die Syringa Josikaea Jacq. fil.; a Természettud. Közlönyben: 1891. Régi magyar növénynevek, 1892. Pótfüzet. A szittya bárányról, De Candolle, A termesztett növények eredete cz. czikhez, 1893. A szerb tövis őshazája; a new-yorki Garden and Forestben: A Syringa Josikaea bibliographiája; a Kertészeti Lapokban: 1892. A kerti tulipán története.

Munkái:

1. A nagyváradi Püspök-fürdő Lotos-virágai (Nymphaea thermalis, DC.) Nagyvárad, 1886.

2. Védelem a magyar Lotos-virágnak! Nagyvárad, 1886. (Különnyomat a Nagyváradból.)

3. A pázsit-félék rendszere, Bentham George után angolból ford. Bpest, 1886.

4. Herbarium C. de Flatt. Nagyvárad, 1890.

5. A dohánytól a pipáig. Irodalomtörténeti tanulmány. Bpest, 1890. (Különnyomat a M. Dohányujságból.)

6. A mi tündér-rózsánk. Nagyvárad, 1891. (Különnyomat a Nagyváradból.)

7. C. de Flatt Bibliotheca botanica. Székesfehérvár, 1891. és Pars. II. III. IV. Nagyvárad, 1892-93.

8. A Josika-fáról. (Syringa Josikaea, Jacq. fil.) Székesfehérvár, 1891. (Különnyomat a Nagyváradból.)

9. Az orgona-fa jubileuma. Székesfehérvár, 1891. (Különnyomat a Nagyváradból.)

M. Könyvészet 1886.

C. de Flatt, Bibl. Botanica és önéletrajzi adatok.