Kezdőlap

Fleissig M. K., (Mater Bailer Anna Katalin),

apácza, szül. 1830-ban Sigmaringenben; a soproni szent Orsolya-rendi apáczák vezetése alatt levő tan- és nevelőintézetben 37 évig működött mint tanítónő s 25 évig viselte az iskola-praefecta tisztét. Ezen idő alatt létesült a nevezett intézetben a tanítónőképző s a felső leány-iskola, mely utóbbi később polgári iskolává alakult át. A törtek szemléltetésére készített számoló-gépe a székesfehérvári kiállításon kitüntetést nyert.

Munkái:

1. Gyakorlati irálytan, különös tekintettel a levélirásra és a közéletben előforduló polgári ügyiratokra. Elemi és felsőbb népiskolai használatra. Sopron 1877.

2. Könnyű és kellemes mód a magyar nyelv és szabályainak megtanulására három fokozatban. Sopron, 1878. (Magyar és német szöveggel.)

3. Illemszabályok fiatal hölgyek számára...

4. Geistliche Würze zum Unterricht in den Realien...

M. Könyvszemle 1877. 44. l. és önéletr. adatok.