Kezdőlap

Flesch Ármin,

bölcseleti doktor és rabbi Mohácson, szül. 1765. ápr. 11. Bács-Almáson; a gymnasiumot Zentán és Ujvidéken, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, hol 1887. febr. 12. bölcseletdoktori oklevelet nyert.

Munkái:

1. Mári ben Simon ben ânatoli mint exegeta, adalék a biblia allegoricus magyarázatának történetéhez, bölcsészettudori értekezés. Bpest, 1887.

2. Élethivatásom. Székfoglaló beszéd, a mohácsi rabbi állás elfoglalásakor 1889. aug. 8. Pécs, 1887.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887. 1889.