Kezdőlap

Flesch Nándor,

orvosdoktor, szül. 1861-ben Budapesten; 1884-ben elvégezte a budapesti egyetemen az orvosi tanfolyamot és még azon évben orvosdoktori oklevelet nyert. 1880-tól 1884-ig dr. Thanhoffer Lajos, az állatorvosi akadémián az élettan tanára mellett működött mint a földmivelési miniszteriumtól kiküldött tenyészbénasági praeparator; 1884-től 1886-ig pedig Mihálkovics Géza, az egyetemen a boncztan tanára assistense volt.

Munkája: Vivisectionen am Hunde. Stuttgart, 1884. (dr. Ónodival együtt.)

Az Orvodi Heti Szemle szerkesztő-kiadója 1886 óta.

Önéletrajzi adatok.