Kezdőlap

Flóra Ferencz,

váradi kanonok, szül. 1820. szept. 24. Nagyváradon, Biharmegyében; 1846. aug. 24. miséspappá szenteltetett föl; azután káplán volt és administrator, 1848-ban püspöki titkár és szentszéki jegyző; 1850. tasnád-szántói, 1872. nagyszőllősi plébános és alesperes, 1874. nagyváradi szentszéki ülnök, 1876. tiszteletbeli, 1879. valóságos kanonok, 1883. csolti apát és püspöki főnevelőintézet kormányzója. Meghalt 1889. júl. 9. Nagyváradon.

Mint pesti kispap 1845-ben a Munkálatok számára fordítgatott, 1846-ban pedig u. ott egy eredeti tanulmánya jelent meg. Aranyszájú sz. János cz.

Schematismus Magno-Varadiensis 1884.

M. Sion 1892. 48. l. (Szöllőssy K.) és gyászjelentés.