Kezdőlap

Fludorovics János Zsigmond,

kegyes tanítórendi gymnasiumi tanár, szül. 1863. máj. 2. Aszódon Pestmegyében; 1878. aug. 27. lépett a rendbe; 1884-85-ben a budapesti egyetem hallgatója volt, mire 1886. júl. 13. miséspappá szenteltetett föl; 1883-86-ban a debreczeni algymnasiumban, 1886-87-ben a nagykárolyi gymnasiumban, 1887-1889. a trencséniben, 1889-92. a privigyei s 1892 óta a podolini gymnasiumban tanítja a latin és német nyelvet.

Czikkei a M. Államban (1883. 211., 212. sz. Dugonics följegyzéseiből, 1885. 221. sz. birálat), Nagy-Károly és Vidékében (1888. 30. sz. Néhány adat Thomas Ferdinánd irodalmi működéséhez), a Szatmármegyei Közlönyben (1888. 23. sz. Egy régi verses-könyv a franczia insurrectio idejéből); programmértekezései a debreczeni kath. algymn. Értesítőjében (1886. Q. Horatius Flaccus bölcsészeti nézetei; ism. Egyet. Philol. Közlöny 1888), a nagykárolyi kegyes tan. főgymn. Értesítőjében (1887. A házi nevelés mint az iskolai nevelés kiegészítő része.)

Munkája: Költemények. Nagy-Károly, 1887.

Kegyes-Tanitórend Névtára 1888-92.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887.