Kezdőlap

Fodor György,

ev. ref. hittanhallgató Sárospatakon.

Munkája: Istenigéje a fiakban és általuk. Sárospatak, 1862. (Lénárd István hittanhallgató társával együtt. Tiszta jövedelme a tápintézet javára fordíttatott.)