Kezdőlap

Fodor István (Etienne de Fodor),

az athenei villamos telep központi igazgatója, F. Ambrus ügyvéd, csallóközi nemes és Gottl Róza fia, szül. 1856-ban Pozsonyban, hol egyideig a főreáliskolába járt; azonban atyjának hoszszas betegeskedése következtében családja elszegényedése miatt iskoláit abba kellett hagynia s a családja fentartása végett nyomdában keresett foglalkozást. Tanulmányait szabad ideje alatt éjjenként folytatta s több évi küzdés után végezte. Néhány jóakarójának segítségével Párisba jutott, hol a College de France-nak rendkivüli hallgatója volt és technikai kiképeztetetését a franczia műhelyek látogatásával kezdte. Vándorlása közben megismerkedett Edison párisi képviselőjével, ki magához szerződtette s további kiképeztetéséről gondoskodott. 1881-ben a párisi első elektrikus kiállításon már mint az Edison-company tisztviselője vett részt. A kiállítás után tanulmányozások végett Hamburgba s Antwerpenbe küldetett; azután Jory-sur-Seine-ben az Edison-gyár egyik felügyelője lett. Később mint a társaság mérnökét kiküldték Oroszországba, Finnországba, Belgiumba, Hollandiába, Angolországba s Algirba; mind ezen helyeken a legelső izzólámpa berendezését részint maga eszközölte vagy azok létesítésén közreműködött. Európa többi tartományaiban is utazott, hogy az ottani helyzetet tanulmányozza. Midőn Párisba visszatért, az ottani központi villamos állomások szervezésénél közreműködött. 1888-ban Görögországba küldetett, hol a központi villamos telepet életbe léptette s mint annak igazgatója Athenben maradt. A görög király az uj iparág behozatala miatt a megváltó-rend lovagkeresztjével, királyunk ő felsége pedig az ipar terén szerzett érdmeiért az aranykoronás érdem-kereszttel tüntette ki.

Czikkei megjelentek a következő folyóiratokban és gyűjteményes munkákban: Lumière Electrique, Electrician, Elektrotechnische Zeitschrift, Zeitschrift für Elektrotechnik, Electrical World. Handels-museum, Oesterreichische Monatschrift für den Orient (1893. Der Kanal von Korinth). Az Über Land und Meer-be (Stuttgart, 1886-88.) tárczákat irt.

Munkái:

1. Das Glühlicht, sein Wesen und seine Erfordernisse. Erfahrungen über Herstellung und Ausführung der Anlagen prakt. Lichtvertheilung im Raume und ausserordentliche Betriebsverhältnisse. Wien. 1885. (Elektro-technische Bibliothek 27.)

2. Materialien f. Kostenvoranschläge elektrischer Lichtanlagen. Wien, 1888. (Elektro-techn. Bibl. 39.)

3. Die elektrischen Motoren mit besonderer Berücksichtigung der elektrischen Strassenbahnen. Wien, 1890. (Electro-techn. Bibl. 41.)

4. Die elektrischen Verbrauchsmesser. Wien, 1891. (Elektro-techn. Bibl. 43.)

5. Die elektrische Schweissung und Löthung. Wien, 1892. (Elektro-techn. Bibl. 44.)

6. Experimente mit Strömen hoher Wechselzahl und Frequenz. Revidirt und mit Anmerkunger versehen von Nicolas Tesla. Wien, 1894.

Kayser, Bücher-Lexikon-Leipzig, 1887. XIII. 107. l. XXV. 1891. 133. l.

Főv. Lapok 1893. 220. l. és önéletrajzi adatok.