Kezdőlap

Fodor József,

uradalmi számadó, szül. 1802-ben; a kolozsvári unitárius kollegiumban végezte a bölcseletet; azután a keszthelyi Georgiconba ment, hol különösen a juhokkal való bánásmódot sajátította el. 1834. szept. haza tért és okt. 1. gróf Bethlen Leopold szolgálatába lépett Radnóthon Kis-Küküllő megyében. (munkája előszavából.) Meghalt?

Munkája: Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a szopó bárányok hasmenése ellen, melyet tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a juhok baráttyainak kiadott. Maros-Vásárhely, 1839.

Szinnyei Könyvészete.

Deininger, Keszthelyi gazd. tanintézet Évkönyve 41. l.