Kezdőlap

Fodor Sámuel (egri).

Élete körülményeiről nem találtam följegyzést.

Mikó Imre gróf egyik leveléből említi Felméri Lajos (Figyelő III. 233. l.), hogy a gróf birtokában volt egri Fodor S. irásaiból: Nevetlen iró naplókönyve; talán ez ugyanaz, melyet Benkő József, a birtokában volt másolat után így említ: Általirta a mint vallja, de előttem ismeretlen bizonyság irásából, miként ment Apafi Mihály fejedelem a török fővezér Köpöli Amhet basa táborába, Érsekujvár alá Magyarországra, 1663-ban, és hogy volt ottan s mint jött vissza, nevezetesen pedig azt is, hogy ölette meg e fővezér az ártatlan nagy urat, Haller Gábort. (Uj M. Múzeum 1853. 235. l.) F. gyűjteményéből a következő töredék van a m. nemzeti múzeum kézirattárában: Egri Fodor Sámuel jegyzése Károlyi Susanna fejedelemasszony, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hitvesének temetéséről. Végén: Excerptae per Sam. Fodor de Eger ex Veris Typis mandatis originalibus. (Ivrét 73-84. l.)

Egyet. M. Encyclopaedia VII. 1869. 642. l. hibásan Egri Tódor Sámuelnek irva.