Kezdőlap

Fogarasy Jenő,

evang. ref. tanító és orgonista Ároktőn Borsodmegyében, előbb Miskolczon volt tanító.

Czikkei: Az iramszarvas szemléltetése (Néptanítók Lapja 1875.), A borsodmegyei általános tanító-egylet közgyűlése (Sárospataki Lapok 1893.)

Munkája: Földrajz a népiskolák III. oszt. számára. Miskolcz, 1879. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap és Néptanítók Lapja.)