Kezdőlap

Foglár Imre (tésai),

barsi főszolgabiró, utóbb cs. kir. kamarás.

Munkája: Magyar hősök emlékei Bars vármegyében. Korszaki jegyzékekből összeszedte... 1842. Pest. (A négy Esztoráz Nagy-Vezekény terén a törökök ellen. Ujvár bevétele a török által 1663. szept. 28. Ujvár visszavétele a hadak által 1685. aug. 19. Koháry István Lévánál. Léva bevétele a törökök által 1663. nov. 2. Léva visszavétele a törököktől 1664. jún. 9.

Nagy István, Magyarország Családai IV. 191. l.

Petrik Bibliographiája.